Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Tại sao phải may đồng phục

  May đồng phục không chỉ là mốt của một Bộ , ngành , trường học , công sở mà nó đã thiếu trong nhóm bạn thân , các đội tình nguyện…nhưng may đồng phục giá rẻ mà tốt ở đâu?
  Màu xanh của sinh viên , màu trắng của những học trò , hay những màu sắc có nhiều màu sắc sáng chói xen lẫn nhau của những khoa trên cấp đại học. Có lẽ chẳng ai còn lạ gì với những bộ đồng phục nữa.


tại sao thích may đồng phục?  • Xóa đi khoảng cách trong môi trường học tập , tạo ra sự gần gụi giữa những học trò. Còn đối với các công ti , bộ ngành thì đồng phục họ đang thể hiện những quy định đó.
  • Những đồng phục tạo ra bản sắc , đặc thù tại mỗi nơi , chẳng những vậy điều này còn sự kết đoàn , gắn bó của những thành viên trong một tập thể.
  • Đồng phục cũng là cách nhìn vào và dễ dàng cảm nhận được logo , thương hiệu của mình.


Nhưng bây giờ biết được nhu cầu may đồng phục khá lớn của , rất nhiều nơi có cho may đồng phục , với một số lượng thành viên quá lớn lựa chọn điểm may đồng phục giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo đẹp , đang được nhiều người quan hoài. Bởi với số lượng người mặc quá lớn thì tiết đồng phục rẻ sẽ được rất nhiều chi phí.

1 nhận xét: